Katarzyna Sobolewska
Fizjoterapeuta, starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Od ponad 12 lat doskonalę mój autorski program szkoleń z dziedziny ergonomii pracy. Pomysł na wprowadzenie na polski rynek, nowatorskich na tamten czas, warsztatów podnoszących świadomość zdrowotną pracowników zrodził się na podstawie doświadczeń terapeutycznych i prowadzenia indywidualnych instruktaży dla pacjentów zgłaszających dolegliwości kręgosłupa i stawów kończyn. Ich historia pokazywała, że sposób w jaki wykonują swoją pracę zawodową ma istotny wpływ na nasilenie dolegliwości lub ich zredukowanie. Za sukces w terapii uważam sytuację, w której pacjent wychodzi od terapeuty bez bólu i już nie wraca po pomoc. Odpowiednia technika pracy oraz precyzyjny instruktaż mówiący jak pacjent powinien wykonywać określone czynności, aby sobie nie szkodzić, dawały szansę na taki sukces. Z moich obserwacji wynikało, że najczęściej na dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego (ang.: musculo-skeletal disorders) narzekali pracownicy biurowi przebywający znaczną część dnia w pozycji siedzącej. Statyczne przeciążenia jakim podlegali okazywały się trudniejsze do opanowania niż przeciążenia dynamiczne występujące u pracowników fizycznych. Dlatego właśnie pracownicy administracji byli pierwszymi odbiorcami mojego pomysłu.
 
Opracowanie zarysu programu pt.: „Trening regeneracji sił psychofizycznych w pracy i poza nią” było odpowiedzią na pojawiające się w Polsce zapotrzebowanie na usługę szkoleniową z rozwiniętej już w świecie dziedziny wellnes & health. Jednym z moich pierwszych klientów była firma British Airways, która otrzymała wyróżnienie nadawane przez CIOP-PIB za przeprowadzenie kompleksowego projektu szkoleniowego z ergonomii oraz wprowadzenie dobrych praktyk prozdrowotnych w życie pracowników biura. Przez kilka następnych lat zajmowałam się nie tylko doskonaleniem programu, ale również opracowaniem systemu badania ankietowego, dzięki któremu można diagnozować zjawiska absencji, przyczyn dolegliwości pracowników oraz monitorować zjawiska presenteeismu (nieefektywnej obecności w pracy). Wynikami swoich badań i przemyśleń dzieliłam się w prasie popularnej oraz na konferencjach dla ekspertów. Od tego czasu minęło wiele lat i dziś zgłaszają się do mnie Klienci z całego kraju.

Od kilkunastu lat wizytując zakłady różnych specjalności obserwuję ogromny postęp w dbałości o bezpieczeństwo pracowników, rosnącą dojrzałość pracodawców w podejmowaniu decyzji o modernizacji stanowisk. Dziś nowocześni pracodawcy z którymi współpracuję są otwarci na pracownika i jego potrzeby. Rozumieją, że komfort pracy, dobrze zaprojektowane stanowisko, brak dolegliwości i zadowolenie pracownika sprzyjają dobrym wynikom firmy oraz podnoszą jej prestiż.

Życzę wszystkim pracodawcom dużej otwartości na innowacje i dobrych relacji z pracownikami.

Zapraszam do współpracy.
Katarzyna Sobolewska

 

Wykonuję
  • Audyt stanowisk pracy i ocenę ergonomii
  • Badania ankietowe dotyczące bólu i zmęczenia wśród pracowników
  • Warsztaty z ergonomii i profilaktyki MSD dla pracowników fizycznych i biurowych
  • Konsultacje fizjoterapeuty i terapię dolegliwości bólowych w miejscu pracy
  • Szkolenia wstępne i okresowe BHP
  • Identyfikację zagrożeń w środowisku pracy
  • Ocenę ryzyka zawodowego
Dowiedz się więcej
+48 601 93 95 36
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Co myślą o mnie moi Klienci
© 2015 e-studio